Söder i Helsingborg, från wikipedia.se

Söder från ovan (flygfoto)
Söder från ovan. Foto: Bertil Hagberg

Söder håller på att dö. För några år sedan var det en levande del av vår stad. Nu stänger butik efter butik och folk flyr till Kullagatan eller till Väla för att göra sina inköp. Snart är det en tom plats utan myller och utan en chans att åter få blomstra.

Jag har bott i Helsingborg i hela mitt liv och aldrig har väl Söder varit så hotat. Stadsdelen tappas på blod och är snart bara en angelägenhet för oss som lever våra liv här!

Så vad kan vi göra för att förhindra att kvarteren kring Gustav Adolfskyrkan går döden till mötes? Jag tycker det borde intressera alla som bor i Helsingborg. Dör en stadsdel kan det sprida sig! Och vem vill att Helsingborg blir till en sovstad till Väla?

Vi kan börja med att se till att alla som bor och verkar i Helsingborg inser stadsdelens framtida potential som en levande och myllrande del av Helsingborg. Och det tycks tyvärr främst gälla de flesta av stadens folkvalda politiker. Sundets pärla är mer än Kullagatan, Stortorget och Norra hamn. En stad behöver många ansikten för att bli till en lockande magnet för människor och för människor med drömmar.

Om den puls och framtidstro som flödar i Helsingborg ska fortsätta att sjuda är det viktigt är vi är en gemensam stad och inte två åtskilda stadskärnor. Där den ena delen är stadens glittrande front mot havet och där den andra får bli till en skräpig bakgård.

Redan nu är det på väg att bli så! Det är svårt och nästintill omöjligt (motbevisa mig gärna) att hitta fina vykort med motiv från Söder!

Men det finns hopp – förhoppningsvis! Det planeras till exempel för en ny filmstad vid Konsul Perssons plats. Det är gott! Vi får väl bara hoppas att det inte bara blir en utlöpare från norr. Utan istället en framtida mötesplats som hamnar mitt i ett sjudande cityliv. Och så får vi se till att stadens föreningsliv i Folkets hus på något sätt får stanna kvar på Söder!

Hade jag haft lite fint helsingborgstegel och hyfsad kunskap i husbyggande så hade jag anlagt ett levande och tillåtande kulturhus med teaterscen, saluhall, café, galleri, replokaler, konsertsal, butiksgalleri med mera på den plats där Söderpunkten idag försöker att överleva med konstgjord andning!

Så ge mig en murslev!

Mikael Pluto Rudesjö