Performancegruppen RuRa stod på scenen första gången 1990. RuRa består av helsingborgspoeten Mikael Rudesjö och kompositören Mikael Rasmusson med härkomst från Kullabygden. Mikael Rudesjö är etablerad i Helsingborgs kulturliv sedan länge och Mikael Rasmusson studerar just nu till kompositör på Malmö musikhögskola.

RuRas signum är att kombinera pianomusik med poesirecitation. Ibland tillsammans med bilder.

Det hela började sommaren och hösten 1989 då vi båda arbetade på Lantmännen i Helsingborg. Där träffades vi för första gången och redan efter någon vecka användes kaffe- och lunchrasterna till att diskutera musik och litteratur. RuRa sammansmälte ordentligt då vi i början av 1990 fick möjlighet till att framträda på Lillan i Helsingborg. Detta resulterade i vårt första melodram, Svart Makt.

Under årens lopp har vi framträtt då och då både i Helsingborg och i Göteborg.

Piano och musik: Mikael Rasmusson
Poesi och recitation: Mikael Rudesjö