Dikten är inspirerad av skulpturen ”David” av Ivar Johnsson. Statyn står nedanför Terrasstrapporna på Stortorget i Helsingborg.


Ingen trodde
att du hade modet
att göra dig själv till hjälte

Men du trotsade din rädsla
tog steget ut över kanten
och föll mot det okända

Din fiende ligger nu besegrad
under din skälvande fot
medan det brukade svärdet
vilar mot blodvåt mark

Din motståndare var stor
självsäker i sin styrka
och dum nog att tro
på sin egen seger

Men du visste
att faran aldrig får glömmas
för då spänns bröstet
av hybrisvind

Så står du där
som en ny människa
i starkare tro

Du överlevde din sorg
och kan gå vidare
bort från mörkret

Mikael Pluto Rudesjö