Söder i Helsingborg, från wikipedia.se

Söder – en hotad stadsdel

Söder håller på att dö. För några år sedan var det en levande del av vår stad. Nu stänger butik efter butik och folk flyr till Kullagatan eller till Väla för att göra sina inköp. Snart är det en tom plats utan myller och utan en chans att åter få blomstra. Jag har bott i Helsingborg i hela mitt liv och aldrig har väl Söder varit så hotat. Stadsdelen tappas